Σερβία

Βελιγράδι | Οδικ. | 28η Οκτωβρίου | 4,5 ημ | Αναχ: 25.10 & 26.10

0 αξιολογήσεις

Βουλγαρία

Σόφια – Φιλιππούπολη | Οδικ. | 28η Οκτωβρίου | 3 ημ. | Αναχ:27.10

0 αξιολογήσεις

Βουλγαρία

Ανατολική Ρωμυλία | Οδικ. | 28η Οκτωβρίου | 4 ημ | Αναχ: 26.10

0 αξιολογήσεις

ΤΟΥΡΚΙΑ

Καππαδοκία | Οδικ. | 28η Οκτωβρίου | 7 ημ. | Αναχ: 23.10

0 αξιολογήσεις